Инженерска Институција на Македонија
Клуб на млади инженери – Скопје
Даме Груев 14а
1000 Скопје, Република Северна Македонија

yec@engineer.org.mk
Работна група Организирање настани: events.yec@engineer.org.mk
Работна група Односи со јавност: pr.yec@engineer.org.mk
Работна група Членство: membership.yec@engineer.org.mk
Работна група Финансии: finance.yec@engineer.org.mk

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!