Стојан Спасевски

Стојан Спасевски е претседател на Клубот на млади инженери. Тој е инженер по електротехника и информациски технологии во областа на електроенергетика, автоматизација и

Тамара Јовановска

Тамара Јовановска е секретар на работната група за организирање на настани. Магистрираше на Инженерско-градежниот институт при Санктпетербуршкиот политехнички универзитет „Петар Велики“. Јовановска во