Христо Никодиновски е Потпретседател на Клубот на Млади Инженери и член на организациониот комитет на EYE Ohrid 2020. Тој е млад инженер со 4 годишно искуство од областа на обновливите извори, трговија и снабдување со електрична енергија. Моментално работи на неговиот Магистерски труд во областа на интеграција на фотоволтаичните системи и електричните возила. Исто така е ангажиран како надворешен соработник во областа на Фотоволтаичните системи на проекти за енергетска ефикасност како што е проектот TRAINEE за интегрирани фотоволтаични системи.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com