Николина Шутиноска е Претседател на Клубот на Млади Инженери. Николина е Дипломиран електро инженер со Магистерски во областа на Обновливите извори на енергија. Во текот на студирањето Николина освои многу награди и признанија, вклучувајќи го и признанието Инженерски Прстен, доделено од Инженерската Институција на Македонија под покровителство на Претседателот на државата. Во последните четири години, Николина работи во Соларпро Холдинг АД Софија- подружница во Р. Македонија, како Раководител на планирање, анализирање и интеграција на фотоволтаични системи. Исто така, Николина е вклучена во повеќе Хоризонт 2020 проекти, како и КОСТ акции. Според Николина, Клубот на млади инженери е одлично место за вмрежување на младите инженери, поврзување на младите инженери со индустријата и со нивните колеги од Европа.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com