Елена Николовска е секретар на работната група Односи со јавност во Клубот на млади инженери. Таа е студент на Факултетот за информатички науки и инженерство во Скопје. Има големо искуство работејќи во невладини организации поврзани со животната околина како организатор на настани, предавања и односи со јавноста. Според Елена меѓусебната комуникација кај младите инженери и нивното поврзување со компаниите во Македонија има голем удел во изградувањето и напредокот на нивната кариера, нешто за кое што Клубот на млади инженери се залага.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com