Тина Манолева е раководител на работната група Односи со јавност во Клубот на млади инженери. Таа е електро инженер во областа на Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија и магистрант во областа на обновливите извори на енергија. Во моментов, Тина работи како електро инженер во АД МЕПСО, а воедно работи и на проекти што опфаќаат фотоволтаични ситеми за производство на електрична енергија. Врз основа на претходните достигнувања во организирање на настани, таа организира рекламни стратегии и кампањи, како и прашања поврзани со јавноста и сродните организации до Клубот. Според Тина, развивањето на професионални вештини и споделување на научни знаења, посебно кај младите инженери е главната цел на Клубот на млади инженери. Воедно, преку Клубот и соработката со индустрискиот сектор се прави поврзување на младите инженери со потенцијалните идни работодавци.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com