• Клубот се залага за меѓусебна интеракција на младите инженери и студенти од нашата земја со нивните колеги од Европа на професионален план, преку заедничко учество  а конференции и настани каде што се промовираат техничките науки.
 • Клубот ја нагласува потребата за афирмација на младите инженери и инженерската професија во општеството, како една од движечките сили на стопанството и економијата.
 • Клубот го претставува гласот на младите инженери при донесување на одлуки, регулативи и закони во инженерскиот сектор.
 • Клубот дава уникатна можност на младите професионалци за лоцирање на проблеми во инженерскиот сектор, дефинирање на чекори и изнаоѓање решенија.
 • Клубот сака да го зголеми бројот на студенти на техничките науки преку прикажување на интересната страна на инженерството на младите, преку разни програми соодветни за различни возрасти.
 • Клубот ја нагласува потребата од родова еднаквост кај младите инженери и студенти и се залага за промоција на истата.
 •  Клубот се залага за промоција на најдобрите млади инженери и студенти од факултетите кои што образуваат инженерски кадри и нивно препознавање од страна на институциите и стопанството во државата.
 • Зголемување на членството на Клубот преку организација на настани и запознавање на младите инженери со вистинските вредности и цели на Клубот.
 • Клубот се залага за промовирање на државата и младите инженери во Европа преку организирање на интернационални и интeрдисциплинарни обуки, семинари и конференции.
 • Примена на европските искуства и практики при решавањето на инженерските проблеми и креирање подобра иднина.
 • Поголема вклученост на младите студенти и инженери во научно-истражувачката дејност преку проекти, иновативни работилници и меѓународни размени.
 •  Промоција на Клубот и инженерските науки преку медиуми и социјални мрежи.