Кристина Кузеска е раководител на работна група Членство. Таа е дипломиран електро инженер од областа на Електроенергетика, управување и менаџмент. Во моментов е ангажирана од страна на консултантска фирма за енергетика во која се работи на проекти во сите области на енергатиката: обновливи и конвенционални извори на енергија, пренос и дистрибуција. Како раководител на група Членство задачите на Кристина се регрутирање на нови членови и нивно ангажирање во разни активности на клубот. За Кристина, Клубот на млади инженери претставува место на кое инженерите од разни области ќе се поврзат меѓу себе, ќе разменат знаења и вештини, ќе соработуваат и ќе се интегрираат во светот на инженеството.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com